Gå til hovedinnhold

IRF har arrangert konferanse og årsmøte i Washington DC

International Regulators' Forum (IRF) arrangerte en åpen konferanse i forbindelse med sitt årsmøte i Washington DC 19. og 20. oktober.


IRF er et myndighetsforum som legger til rette for utveksling av ideer og meninger om metoder og prinsipper for effektiv utøvelse av tilsyn med sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomhet til havs.
 
Forumet gjennomfører annethvert år en åpen konferanse. Denne holdes i forkant av forumets årsmøte, slik at viktige diskusjonspunkter fra konferansen kan behandles videre i forumet.
 
IRF har utarbeidet et kommuniké etter årets konferanse og årsmøte, se lenke nedenfor.
 
 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95