Gå til hovedinnhold

Internasjonalt møte om FoU-satsinger innen helse, miljø og sikkerhet

Det internasjonale myndighetsforumet ICRARD (International Committee on Regulatory Research and Development) har avholdt sitt årlige møte. Referat med presentasjoner av de enkelte medlemslandenes FoU-aktiviteter innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kan lastes ned fra ICRARDs nettsted.


I tillegg til at hvert medlemsland presenterte sentrale, pågående forsknings og utviklingsprosjekter under årsmøtet, var tre tema viet spesiell oppmerksomhet: Aldrende innretninger, fritt fall-livbåter og beredskap.

ICRARD ble etablert i 1994 som en arena for å dele informasjon og erfaringer innen HMS-forskning i petroleumsvirksomheten. Initiativet ble tatt av myndighetene i USA, Canada, Storbritannia og Norge, og gjennom årene har flere lands myndigheter blitt med i samarbeidsforumet.

I 2004 utviklet Petroleumstilsynet på vegne av myndighetsforumet ICRARD nettstedet www.icrard.org. Nettstedet inneholder en global oversikt over relevante forsknings- og utviklingsprosjekter. I tillegg tilbys en unik søkemotor som kun leter etter HMS-relevant informasjon på utvalgte nettsteder.

,
E-post: |