Gå til hovedinnhold

Internasjonale overenskomster og avtaler på Ptils nettsted

Overenskomster og avtaler som gjelder samarbeid med utenlandske myndigheter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet er publisert samlet på Ptils nettsted.


Avtalene omfatter transportsystemer for eksport av petroleum fra Norge til andre land, samt felt og innretninger på grenselinjen mellom Storbritannia og Norge. I tillegg er det inngått avtale med USA for samarbeid på HMS-området.

Alle vedleggene kan lastes ned fra denne siden.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Roar Andersen,
seniorrådgiver
E-post: roar.andersen@ptil.no