Gå til hovedinnhold

Internasjonal sikkerhetspris til partene i norsk oljeindustri

"Samarbeid for Sikkerhet" (SfS), som er et samarbeidsorgan mellom partene i norsk oljeindustri, ble i dag tildelt sikkerhetsprisen "The Carolita U Kallaur Award"* for det omfattende sikkerhetsarbeidet som SfS har gjennomført på norsk sokkel.
SfS fikk prisen blant annet for utviklingen av felles retningslinjer for utstedelse av arbeidstillatelser og gjennomføring av sikre jobbanalyser for arbeider på installasjonene.


Prisen ble tildelt torsdag kveld av International Regulators Offshore Safety Forum (IRF) for "outstanding international safety leadership".

- Dette er en flott fjær i hatten for det arbeidet som er nedlagt gjennom mange år i "Samarbeid for Sikkerhet" og jeg mottar den med stolthet på vegne av alle som har bidratt i dette trepartssamarbeidet, sier leder i SfS Erik Wiig.

Prisen ble delt ut under en mottakelse i Parlamentet i forbindelse med IRFs myndighetskonferanse som denne uken avholdes I London. Petroleumstilsynet har gått sammen med myndighetene i andre land som er medlemmer av International Regulators' Forum om å arrangere konferansen, der 150 deltakere fra helse- miljø- og sikkerhetsmyndigheter i rundt 20 kyststater som har offshore olje- og gassvirksomhet, deltar.
"Samarbeid for Sikkerhet" er blant de mest omfattende samarbeidsprosjekter som har blitt iverksatt innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i olje- og gassindustrien. Prosjektet er nå blitt et forum for erfaringsoverføring og identifisering av "beste praksis".

SfS fikk prisen blant annet for utviklingen av felles retningslinjer for utstedelse av arbeidstillatelser og gjennomføring av sikre jobbanalyser for arbeider på installasjonene.

Leder i SfS, Erik Wiig (til venstre) mottok IRF-prisen
av IRF-medlem og direktør i Petroleumstilsynet, Magne
Ognedal og parlamentsmedlem Frank Doran.
Hver dag utstedes det rundt 1000 arbeidstillatelser på norsk sokkel. Tidligere møtte arbeidstakerne, hvor de fleste jobber på flere felt og installasjoner, nye regler og prosedyrer på de respektive stedene. Dette medførte en økt risiko for ulykker.

SfS arbeid la grunnlaget for en felles håndtering av disse oppgavene. Fra 1. januar 2004 ble disse retningslinjene gjort gjeldende for alle installasjonene på norsk sokkel.

- Samtidig som vi kan glede oss over at vårt arbeid blir lagt merke til, må vi være ydmyke for alle utfordringene som ligger foran oss. Når vi i den siste tiden har opplevd alvorlige hendelser med dramatiske følger, minner det oss om at vi kontinuerlig må jobbe med sikkerheten, sier Wiig.

Deltakere i "Samarbeid for Sikkerhet" er arbeidsgivere representert gjennom Oljeindustriens Landsforening (OLF), Norges Rederiforbund (NR), Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og arbeidstakerne representert gjennom LO, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF), Fellesforbundet, Lederne og De Samarbeidende Organisasjoner (DSO). Petroleumstilsynet deltar i SfS som observatør.

SfS arbeider med menneskelige handlinger og setter søkelys på alle forhold som påvirker arbeidets karakter og rammebetingelser. Det innebærer blant annet at kultur, struktur, organisasjon, kompetanse og ledelse blir satt i fokus.

I tildelingen fremheves det at arbeidet til "Samarbeid for Sikkerhet" har stort potensiale for å bidra til å øke sikkerheten offshore også i andre deler av verden.


* Om Carolita U Kallaur:

Carolita U Kallaur var i en årrekke leder av Petroleumstilsynets søsterorganisasjon i USA (Mineral Management Services), og var berømt for sin betydningsfulle innsats for å sette helse, miljø og sikkerhet på agendaen i petroleumsvirksomheten, ikke bare i USA men også internasjonalt. Hun døde i desember 2003, og prisen er en måte å hedre hennes innsats på.

Prisen til SfS var en av tre som ble delt ut i regi av IRF. Lenke til engelsk pressemelding