Gå til hovedinnhold

Internasjonal pris til OD-trio

Gunnar Berge, Magne Ognedal og Odd Bjerre Finnestad fra Oljedirektoratet er sammen med sikkerhetsdirektør Taf Powell i det britiske offshore-HMS-departementet tildelt en internasjonal pris for sitt arbeid med å styrke det internasjonale myndighetssamarbeidet.


Oljedirektør Gunnar Berge Direktør for oppfølging, Magne Ognedal Spesialrådgiver i OD, Odd Bjerre Finnestad
Oljedirektør
Gunnar
Berge
Direktør for
Oppfølging,
Magne
Ognedal
Spesial-
rådgiver,
Odd Bjerre
Finnestad

Prisen "International Leadership Award" vil bli overrakt på et arrangement i Houston 29. april av ODs søsterorganisasjon i USA, Minerals Management Service (MMS), som er en fagetat under det amerikanske innenriksdepartementet.
(Lenke: Minerals Management Service)

I sin begrunnelse for prisen fremhever MMS at de fire mottakerne har utvist fremragende initiativ og lagt til rette for utveksling av informasjon mellom sokkelmyndigheter, oppmuntret til samarbeid om sikkerhet til havs og tiltak mot forurensning, koordinert deltakelse i utvikling av internasjonale standarder, samarbeidet i felles revisjoner av selskaper og forskningsprosjekter, innhentet og utvekslet data og statistikk, utvekslet informasjon om opplæring og diskutert forhold tilknyttet bruk av materialer og utstyr.

Oljedirektoratet har blant annet vært pådriver for å skape en myndighetsarena for nordsjøstatene (NSOAF), og har også vært en aktiv deltaker i den verdensomspennende myndighetsorganisasjonen IRF (International Regulators' Forum).

- OD og de britiske HSE-myndighetene deler vår innstilling om å være pådriver for å heve sikkerhetsnivået til havs, sier MMS-direktør Jonnie Burton i en pressemelding. - MMS regulerer en internasjonal industri, og vi har hatt stor nytte av å utveksle informasjon og ideer og stå sammen om å ta opp felles problemer. Ved å samarbeide med andre sokkelmyndigheter om sikkerhetsforhold, kan vi legge til rette for internasjonal forretningsdrift samtidig som vi minimerer risikoen for personell og miljø, understreker Burton.

OD mottok tilsvarende pris i 2000, med en liknende begrunnelse. Denne gang har de amerikanske prisutdelerne valgt å fremheve enkeltpersoner som har gått i bresjen for å bedre erfaringsutvekslingen mellom olje- og gassproduserende land.

- Det er en stor inspirasjon for OD å få en slik anerkjennelse. Petroleumsnæringen er internasjonal. Samarbeid mellom de ulike lands myndigheter er et betydningsfullt virkemiddel for økt sikkerhetsstandard generelt. Prisen er uttrykk for at Norge på mange måter er et foregangsland på dette området, sier oljedirektør Gunnar Berge i en kommentar til utdelingen.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg,
Senior informasjonsrådgiver
Mobiltelefon: 957 00 320