Gå til hovedinnhold

Internasjonal myndighetskonferanse i Florida i 2007

International Regulators Forum - en uformell gruppe av tilsynsmyndigheter fra Australia, Brasil, Canada, Nedererland, New Zealand, Norge, Storbritannia og De forente stater - arrangerer den andre International Regulators Offshore Safety Conference fra 4-6 desember 2007 i Miami, Florida.


Tilsynsmyndigheter for helse, miljø og sikkerhet (HMS) fra alle nasjoner med offshore petroleumsvirksomhet, eller som planlegger dette, inviteres til å delta.

Formålet med konferansen er å dele informasjon og erfaringer om helse, miljø og sikkerhet og lære mer om de ulike tilsynsregimer og -metoder, som anvendes i olje og gassvirksomheten i de ulike nasjoner. Arrangør er Minerals Management Service (MMS), som er underlagt Department of the Interior.

Den første International Regulators Offshore Safety Conference ble avholdt i London våren 2005 med UKs Health & Safety Executive som vertskap.

Mer informasjon om konferansen finner du på MMS sitt nettsted (se lenkeboks) hvor også hotell og registreringsinformasjon vil bli lagt ut i nær fremtid.

http://www.offshoresafetyforum.co.uk/