Gå til hovedinnhold

Integrerte ambisjoner

Norske politikere og myndigheter har visjoner om at petroleumsindustrien skal bli verdensledende på HMS. De samme ambisjonene har næringen for integrerte operasjoner (IO).


- De to målsettingene må sees i sammenheng, slik at vi får gode koblinger mellom dem, sier sjefingeniør og prosjektleder for Ptils IO-satsing, Eirik Bjerkebæk.

IO griper inn i arbeidsprosesser i hele verdikjeden. Dette medfører store endringer i samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO) og i rolle-/ ansvarsfordelingen i sikkerhetskritiske arbeidsprosesser. Ptil erkjenner at IO utfordrer etablerte ledelses- og beslutningsprosesser og dermed også etablerte mønstre for samhandling og medvirkning.
Arbeidstakerne er kritisk avventende til utviklingen. IO i HMS-perspektiv er også et tema som vil bli fulgt opp i partssamarbeidet Sikkerhetsforum.

- Utviklingen innen IKT (informasjons-og kommunikasjonsteknologi) gir åpnere systemer og fl ere grensefl ater. Dette gir større sårbarhet, sikringsutfordringer og økt kompleksitet, påpeker Bjerkebæk.

Forutsetningene for risikoanalysene endres, og dermed også anvendbarheten av tradisjonelle risikovurderingsmetoder. Her trengs et bredere spekter av risikoanalyse-og granskingsmetoder, i tillegg til spesialkompetanse for å håndtere økt kompleksitet og raske beslutningsprosesser, understreker Bjerkebæk.

- Derfor er det viktig at HMS og IO kobles tett sammen, sier han.

Ptil følger opp IO både med strategisk og operativt fokus framover. IO er også ett av Ptils hovedsatsingsområder for perioden 2005-2008.