Gå til hovedinnhold

Innovasjonsdagen - 10. november 2017

Ptil inviterer til Innovasjonsdagen 10. november 2017. Sett av datoen nå!


Framtiden til norsk petroleumsvirksomhet avhenger av innovasjon. Innovasjon kan bidra til forbedret sikkerhet, økt lønnsomhet og til langsiktig utvikling av næringen.

I november inviterer vi næringen til en egen dag om innovasjon.  

Gjennom presentasjoner og foredrag vil vi fokusere på en helhetlig tilnærming til innovasjon, både med hensyn til sikkerhet, forskning og industrialisering. Vi vil diskutere hva som hemmer og fremmer innovasjon, og hva som må til for i sikre innovasjon i tiden framover.

Merk deg datoen allerede nå: 10. november 2017. Mer informasjon om påmelding og detaljert program vil bli publisert senere.

Kontaktperson i Ptil:
Morten Langøy: morten.langoy@ptil.no