Gå til hovedinnhold

Innenfor og utenfor

Fast ansatt eller innleid? Kravene om ivaretakelse av godt arbeidsmiljø og reduksjon av arbeidsmiljørisiko skal etterleves uavhengig av ansettelsesforhold.


Bilde av gule hjelmer på rekke og rad

Ptil har fulgt opp bruken av innleid arbeidskraft i petroleumsvirksomheten over mange år, blant annet gjennom flere tilsynsaktiviteter. Så langt er en rekke utfordringer klarlagt.

- Noe av det vi har sett, er at det kan være svakere systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet for innleide enn for fast ansatte. Manglende arbeidsmiljøkartlegginger, mindre bruk av bedriftshelsetjeneste og dårligere oppfølging av syke er eksempler på dette, sier tilsynsdirektør Sigve Knudsen i Ptil.

Les hele artikkelen i nettmagasinet Sikkerhet - status og signaler 2014-2015