Gå til hovedinnhold

Informasjon til Ptil ved endring av forutsetninger for SUT

Petroleumstilsynet (Ptil) har den senere tid registrert at opplysninger beskrevet i søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) har blitt endret uten at dette er meddelt Ptil. I et likelydende brev til relevante selskaper har vi presisert kravene angående informasjon til Ptil når SUT-forutsetninger endres.


Slike endringer kan blant annet omfatte:

  • Eierstruktur.
  • Utflagging (skifte av flaggstatsregelverk).
  • Større ombygginger og/eller endring av bruksformål, jf de kravene som gjelder ved samtykke, opplysningspliktforskriften § 5 bokstav e).
  • Klasseselskap.

Brevet er sendt til følgende selskaper som har flyttbare innretninger med SUT:

Diamond Offshore Netherlands BV, Postboks 219, 4098 Tananger 
Dolphin A/S, Platformv. 5, 4056 Tananger 
Island Offshore Subsea AS, Lagerv 23, 4033 Stavanger 
Maersk Drilling Norge AS, Postboks 134 Forus, 4065 Stavanger 
Ocean Rig AS, Postboks 409 Forus, 4067 Stavanger 
Odfjell Drilling AS, Postboks 33 Kokstad, 5863 Bergen 
OSM Offshore AS, Postboks 69, 4661 Kristiansand S 
Polycrest AS, Postboks 176, 4098 Tananger 
Prosafe AS, Postboks 559 Sentrum, 4003 Stavanger 
Saipem SpA Norwegian Branch, Postboks 184, 7501 Stjørdal 
Seadrill Management AS, Postboks 110 Sentrum, 4001 Stavanger  
Stena Drilling AS, Postboks 113 Kokstad, 586 Bergen 
Teekay Petrojarl Production AS, Postboks 482 Sentrum, 7405 Trondheim 
Transocean Offshore Ltd, Postboks 8200 Postterminalen, 4069 Stavanger


Lenke til likelydende brev av 6.1.2009 til næringen (pdf)

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |