Gå til hovedinnhold

Informasjon på polsk om allmenngjøring

Informasjon på polsk om allmenngjøringsloven er nå tilgjengelig på Petroleumstilsynets nettsider. Ptil orienterer om nye sanksjonsmidler, tiltak mot sosial dumping og formålet med allmenngjøringsloven.


Mange av de utenlandske arbeidstakerne på landanleggene i petroleumsindustrien kommer fra Polen. Ptil ønsker derfor å informere om lov og forskrifter på polsk, for å bidra til økt kjennskap til allmenngjøringsloven

LENKER:

Polsk versjon: Surowsze sankcje przeciwko dumpingowi socjalnemu w obiektach làdowych

Norsk versjon

English version