Gå til hovedinnhold

Informasjon om mulig utmatting som medvirkende årsak til hendelsen på Visund

Etter den store gasslekkasjen på Visund 19. januar 2006 ble næringen i brev av 27. januar informert om at det var påvist et potensielt farlig forhold knyttet til design av væskeutskilleren (KO drum) for fakkel. Granskingen av Visund-hendelsen er ennå ikke ferdigstilt, men det er klare indikasjoner på at utmatting også kan være en medvirkende årsak.


Næringen er blitt informert om dette i et nytt, likelydende brev sendt 22. februar. (se lenkeboks)

I brevet understrekes det at selv om den pågående granskingen av visundhendelsen ikke er ferdigstilt, har granskingen så langt gitt klare indikasjoner på at utmatting av de langsgående sveisene mellom sideplatene i utløpsarrangementet og tankskallet kan være en medvirkende årsak til at deflektorplaten ble deformert.

Vi kjenner ikke til at det har vært en liknende hendelse i tilknytning til fakkelsystemer for trykkavlastning fra prosessanlegg, og vil blant annet gjennom de likelydende brevene forsikre oss om at relevant kunnskap fra granskingen på et tidligst mulig tidspunkt tilflyter resten av næringen.

Vi ber operatørene om å inkludere denne informasjonen i pågående vurderinger av utløpsarrangement.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post: ole-johan.faret@ptil.no