Gå til hovedinnhold

Informasjon om European Diving Technology Committee (EDTC)

Petroleumstilsynet deltar i European Diving Technology Committee (EDTC), hvor mer enn 15 europeiske land deltar i arbeidet med å harmonisere standarder og forbedre sikkerhet i dykkeoperasjoner. Hver nasjon kan delta med inntil fire representanter, en fra henholdsvis myndigheter, fagforening, industri og medisinsk miljø.


EDTC har utarbeidet en rekke dokumenter som brukes som basis for nasjonale krav, blant annet;

  • Prinsippdokument for dykkeoperasjoner
  • Kompetansekrav for dykkepersonell (utarbeidet i samarbeid med International Marine Contractors Association, IMCA)
  • Kompetansekrav til leger som arbeider med dykke- og hyperbar medisin
  • Anbefalt norm for helsekrav for dykkepersonell
  • Oversikt over nasjonale forskrifter for dykkevirksomhet
  • Oversikt over medlemmer i EDTC

Dokumentene kan lastes ned fra organisasjonens hjemmeside, som har adresse: WWW.EDTC.ORG

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sjefingeniør Olav Hauso
Epost: Olav.Hauso@ptil.no
Telefon: 51 87 61 13