Gå til hovedinnhold

Industriell kunnskapsbank fyller 25 år

Industriprosjektet Offshore Reliability Data (OREDA) har siden 1981 utviklet en unik kunnskapsbank som har bidratt til økt sikkerhet og pålitelighet innen norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Myndighetene var blant initiativtakerne for å etablere samarbeidsprosjektet, blant annet som en konsekvens av Bravo-utblåsningen i 1977 og Aleksander Kielland-katastrofen i 1980.


Etter utblåsningen på Ekofisk-feltet i 1977 igangsatte myndighetene et omfattende forskningsprogram kalt "Sikkerhet på sokkelen". Kielland-katastrofen 27. mars 1980 satte ytterligere fart i dette arbeidet, som også la grunnlag for en rekke endringer knyttet til risikostyring av virksomheten.

Oljedirektoratet, som den gang hadde myndighetsansvar for sikkerheten på norsk sokkel, så blant annet et klart behov for at industrien måtte gå sammen for å øke kunnskapen om slitasje og designlevetid på material og utstyr som ble brukt offshore. Etaten tok derfor initiativ til samarbeidsprosjektet som ble etablert i 1981 under navnet OREDA.

OREDAs styringskomite
OREDAs styringskomite under seminaret i Petroleumstilsynet
i forbindelse med 25-årsjubileet.
25-årsjubileet ble markert med et seminar i Petroleumstilsynet torsdag 16. november, med norsk og internasjonal deltakelse.

Bra for både sikkerhet og økonomi
OREDA er et industriprosjekt der ni olje og gasselskaper med aktivitet på norsk og internasjonal sokkel nå deltar. I tillegg er det inngått samarbeidsavtaler om utveksling av informasjon med sentrale leverandører. Målet er å samle inn, systematisere og tilgjengeliggjøre pålitelighetsdata for utstyr som brukes i industrien - både på innretninger, på havbunnen/subsea og på land.

I løpet av 25 år er over 17 000 utstyrsenheter og 34 000 feil fra over 250 innretninger registrert i databasen. Disse sammenstillingene er verdifulle for både operatører og leverandører, fordi de gir kvalifisert informasjon om blant annet designlevetid, feilbeskrivelse og feilhyppighet i forhold til belastning og tid i drift.

Dette gir en sikkerhetsgevinst fordi selskapene kan utarbeide gode risikoanalyser og planlegge vedlikehold, utskifting etc. basert på informasjon om forventet levetid. I tillegg er det en stor økonomisk gevinst siden denne kunnskapen kan brukes i feltutbygging og ved systemvalg, slik at driftsregulariteten blir optimal.

- Dette er å investere i god kvalitet, oppsummerer leder av styringskomiteen for OREDA, Runar Østebø, og legger til at dagens bransjebehov krever fortsatt internasjonalt samarbeid for å redusere risiko.

Eksportprodukt for systematisert erfaringsoverføring
I starten var prosjektet hovedsakelig knyttet til Nordsjøen, motivert av at norske selskaper som Statoil og Norsk Hydro ennå ikke var operatør på felt i drift, og følgelig manglet operativ erfaring om petroleumsvirksomheten.

- Med årene har OREDA utviklet seg til å bli et kunnskapsbasert "eksportprodukt", der de ni selskapene som deltar registrerer hendelser og feil på utstyr fra utvalgte områder i hele verden hvor de har olje- og gassvirksomhet, sier Østebø.

Han peker også på at initiativet til eksisterende og nå ny ISO standard 14224 er en viktig kunnskapsbrikke for at oljeselskapene "kommuniserer" erfaringer. Gjennom aktiv bruk av OREDA kunnskapsdata kan selskapene identifisere nøkkelområder for å bedre sikkerhet og regularitet ytterligere.

- Prosjektets kontinuitet er et resultat av konstruktivt og nødvendig internasjonalt samarbeid, og derved også unikt og anerkjent som samarbeidsprosjekt oljeselskapene imellom for å ivareta bransjens renommé, sier Østebø.