Gå til hovedinnhold

Ikke pålegg til StatoilHydro

StatoilHydro har søkt Petroleumstilsynet om unntak fra aktivitetsforskriften § 17 om innkvartering og innretningsforskriftens § 59 om boligkvarter, i forbindelse med planer om å innkvartere flere personer på Visund enn innretningen er utformet for. Det vil derfor ikke bli gitt pålegg i henhold til varselet, som ble gitt 4.juni.


StatoilHydro kommenterte varselet innen fristen klokka 12.00 torsdag 5.juni, med svar om at det ville bli søkt om unntak. 

Ptil mottok seinere på dagen unntakssøknaden, som nå vil bli behandlet.

Varselet om pålegg lød som følger:

Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 17 om innkvartering og innretningsforskriften § 59 om boligkvarter pålegges StatoilHydro å sørge for at innkvarteringssituasjonen på Visund er i overensstemmelse med regelverket.

Kontaktinformasjon
Inger Anda, Pressetalskvinne

E-post
inger.anda@ptil.no | Telefon 970 54 064