Gå til hovedinnhold

Id-kort på bygge- og anleggsplasser

1. januar trådte ny forskrift om identitetskort i bygge- og anleggsnæringen i kraft. Innføringen av id-kort er et tiltak som skal bidra til en mer effektiv oppfølging av arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.


Informasjon på polsk - Identyfikatory w branzy budowlanej

Det er arbeidsgiver, eventuelt enkeltpersonforetaket, som har plikt til å utstyre arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser med id-kort.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet (Ptil) fører tilsyn med ordningen. Ptil har tilsyn med virksomheter på sokkelen og på de store petroleumsanleggene på land.

Hvem må ha?
Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort.
 
Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som opererer i Norge innenfor den samme næringen må også bære id-kort. Dersom det benyttes innleide arbeidstakere, er det utleievirksomheten som skal sørge for at de innleide arbeidstakerne utstyres med id-kort.

Kravet om å bære id-kort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold og kantinedrift, når disse er fast etablert innenfor anleggets område. Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplassen skal utstyres med id-kort dersom arbeidet skjer regelmessig.

Hvordan bestille?
Dokumentene i lenkeboksen inneholder alle detaljer om og beskrivelser av hvordan id-kort skal bestilles. Et vilkår for utstedelse er at virksomheten og arbeidstakerne er registrert i relevante offentlige registre.

Bestillingen kan skje både elektronisk eller manuelt på bestillingsskjema.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sjefingeniør Roar Andersen

Henvendelser fra media:
Informasjonsrådgiver Kristin Hoffmann
51 87 62 19