Gå til hovedinnhold

IADC-retningslinjer for flyttbare boreinnretninger

IADC, som er den internasjonale organisasjonen for boreentreprenører, har utarbeidet retningslinjer som har som mål å gjøre det enklere å flytte en boreinnretning mellom ulike lands sokler over store deler av verden.


International Association of Drilling Contractors (IADC) introduserte sin nye HSE Case Guidelines for Offshore Mobile Drilling Units 3. oktober 2006.

Dokumentet beskriver en metodikk for samsvarsvurdering mot ulike internasjonale petroleumsregelverk, og skal bidra til å unngå unødig dobbeltarbeid ved forflytning av flyttbare boreinnretninger mellom ulike lands kontinentalsokler, samtidig som det dokumenteres etterlevelse av relevante myndighetskrav.

Ptil mener at dokumentet beskriver en grundig metodikk for identifikasjon og vurdering av, samt dokumentasjon for samsvar med, krav i vårt regelverk. Dokumentet kan derfor legges til grunn ved utarbeidelse av en søknad om samsvarsuttalelse (SUT).

Vi vil imidlertid understreke betydningen av tidlig kontakt med Petroleumstilsynet om dokumentet skal brukes ved utforming av en slik søknad.

Kontaktperson for flyttbare innretninger og boreentreprenører i Petroleumstilsynet:
Janne Lea Svensson,
E-post: Janne.L.Svensson@ptil.no
Telefon: 51 87 65 13