Gå til hovedinnhold

Husk Ptils seminar om vedlikeholdsstyring – torsdag 5. november

Hvilke konsekvenser har aldring og levetidsforlengelse for vedlikeholdsstyringen? Hvordan skal sikkerheten ivaretas? Torsdag 5. november inviterer Petroleumstilsynet til seminar om vedlikeholdsstyring. Frist for påmelding: 3. november.


Påmelding sendes elektronisk til:
Bodil Tvedt
E-post: bodil.tvedt@ptil.no

Påmeldingen må inneholde fornavn, etternavn, firma, telefonnummer og e-postadresse.

Det er flere innretninger i norsk petroleumsvirksomhet som er eldre enn designet levetid. Deler av denne infrastrukturen vurderes brukt utover den planlagte designlevetiden. Bruk av eksisterende innretninger på norsk sokkel vil være god økonomi for samfunn og næring, men det er ikke akseptabelt at levetidsforlengelse av aldrende innretninger går ut over sikkerheten. Sikkerheten må ivaretas blant annet gjennom et tilpasset vedlikehold.

I vedlikeholdsseminaret vil det bli presentert kunnskap og viten om hva som skjer på dette området, og hvordan aldring og levetidsforlengelse vil påvirke vedlikeholdsstyring framover.

Seminaret byr blant annet på en presentasjon av resultatene fra Petroleumstilsynets prosjekt ” Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring av aldring og levetidsforlengelse”.

Kartleggingen har vist at aldring og levetidsforlengelse har en rekke konsekvenser for vedlikeholdsstyringen. Noen av de viktigste er at

Ptil har i flere år vært opptatt av utfordringene knyttet til aldring og levetidsforlengelse, og har dannet seg et bilde av hvor det er behov for å forsterke innsatsen.

Levetidsforlengelse er en av Petroleumstilsynets hovedprioriteringer for 2009.

Seminaret rommer ellers innslag fra aktører både i og utenfor petroleumsnæringen.

Seminaret er relevant for rettighetshavere, operatører, redere, entreprenører, konsulenter, forskningsinstitusjoner og andre myndigheter.

Praktisk informasjon:

Seminaret er gratis


Spørsmål om seminaret kan rettes til:

• Semsudin Leto
E-post: Semsudin.Leto@ptil.no  
Telefon: 51 87 63 43

• Hans Spilde
E-post: Hans.Spilde@ptil.no  
Telefon: 51 87 61 24