Gå til hovedinnhold

Husk International Regulators Offshore Safety Conference 4.-6. desember i Florida

International Regulators Forum (IRF) arrangerer historiens andre HMS-konferanse i Miami 4.- 6. desember 2007. Ledere og representanter fra myndigheter, industri og arbeidstakere inviteres til å delta.


IRF er et nettverk av offshore olje og gassmyndigheter fra Australia, Brasil, Kanada, Nederland, New Zealand, Norge, UK og USA.

Den første International Regulators Offshore Safety Conference ble avholdt i London våren 2005 med UK Health & Safety Executive som vertskap. Formålet var blant annet å utveksle gode arbeidsmetoder og erfaringer, samt å identifisere ulikheter i måten de forskjellige myndighetene utøver tilsynet på. Deltakere på londonkonferansen uttrykte ønske om å følge opp med en ny konferanse for å utvide informasjonsnettverket, diskutere sikkerhetsmessige forhold, sammenlikne ulike tilsynsmetoder og lære mer om samarbeidsprosjekter om sikkerhet.

U.S. Minerals Management Service (MMS) er vertskap for årets konferanse. I tillegg til et meget aktuelt program vil konferansen være en unik møteplass for myndighetsrepresentanter, industrirepresentanter og fagekspertise fra hele verden.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Odd Bjerre Finnestad, spesialrådgiver
E-post: Odd.Bjerre.Finnestad@ptil.no

IRFs logo