Gå til hovedinnhold

Husk HMS-lunsjen under ONS

Petroleumstilsynet og ONS inviterer til HMS-lunsj i Stavanger torsdag 24. august kl. 13. Arrangementet bærer tittelen "Building the bridge safely", og målgruppene er industriens toppledere, HMS-ansvarlige, fagforeningsrepresentanter og myndighetspersoner.


Under HMS-lunsjen i Atlantic Hall vil Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen holde innlegg om hvilke HMS-utfordringer norske myndigheter ser i forhold til en petroleumsindustri som blir stadig mer internasjonal både i forhold til organisering og styring på tvers av landegrensene.

Høydepunkt nummer to blir innlegget til den britiske høykommissæren i Sør-Afrika, Paul Boateng. Han var medlem av det britiske Parlamentet fra 1987 til han ble utnevnt som høykommissær i Sør-Afrika av statsminister Tony Blair i 2005. Boateng er bedt om å gi sitt syn på oljeselskapenes samfunnsansvar - både i ustabile områder i Afrika og i industrialiserte land.

Innlederne vil bli presentert av Magne Ognedal, direktør i Petroleumstilsynet.

26 kandidater - en HMS-prisvinner
Nytt i år er at vinneren av HMS-prisen "The PSA Award" vil bli kunngjort for første gang.

HMS-prisen, som Ptil har etablert i samarbeid med ONS, har som mål å sette søkelys på særlig fremragende innsats på HMS-området.

Da fristen gikk ut 1. mai, hadde vi mottatt 26 forslag til kandidater. Med utgangspunkt i denne listen har Ptil nominert tre kandidater.

HMS-prisen vil bli delt ut av statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

HMS på ONS
Helse, miljø og sikkerhet inngår som et viktig element i petroleumsvirksomheten - og er følgelig også en sentral del av konferanseprogrammet under oljemessen i Stavanger 22-25. august.

Tittelen på årets HMS-lunsj - "Building the bridge safely" - korresponderer også med hovedtemaet for årets konferanseprogram under ONS; "Bridging the energy gap".

HMS-lunsjen i regi av ONS og Petroleumstilsynet ble første gang gjennomført for to år siden.

Antall plasser er begrenset, og vi oppfordrer interesserte til å være tidlig ute (se lenke til registrering/påmelding). Prisen er kr. 700 per person.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 51 87 66 94