Gå til hovedinnhold

Huitfeldt til Ptil med gladnyhet

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt ga løfte om 20 millioner ekstra til styrking av Ptil da hun besøkte tilsynet mandag.


Regjeringen ønsker økt oppfølging av petroleumsnæringen og foreslår å styrke Ptil med 20 millioner kroner i statsbudsjettet.

- Jeg vet hvilken rolle Petroleumstilsynet spiller i forhold til å skape sikkerhet i en svært kunnskapsintensiv næring, sa arbeidsministeren til de ansatte i Ptil under besøket.

- Den måten dere tenker forebygging og beredskap på er noe vi må lære av andre steder, sa Huitfeldt.

- Utviklingen i petroleumsnæringen de siste årene har vært preget av økt aktivitetsnivå og endringer i aktørbildet når det gjelder antall, størrelse og organisasjonsformer. Flere alvorlige hendelser og nestenulykker, nasjonalt og internasjonalt, viser det store risikopotensialet som er knyttet til denne næringen, skriver Arbeidsdepartementet i en pressemelding.

En svært fornøyd Magne Ognedal, direktør i Ptil, sa at midlene skal brukes til å fortsette det gode arbeidet som skjer i organisasjonen, men også til å øke kapasitet og kompetanse i tilsynet.

- Det er huller i kompetansen vår i dag, gitt den utviklingen som skjer i næringen vi fører tilsyn med. I tillegg kommer det flere andre oppgaver til som det er forventet at vi tar oss av, sa Ognedal.

Les også Arbeidsdepartementets pressemelding