Gå til hovedinnhold

Høy oljepris en HMS-risiko?

Høy oljepris er den viktigste grunnen til at petroleumsnæringen nå opplever svært gode tider. Nye selskaper dukker opp, levetiden til felt forlenges, marginale funn blir lønnsomme. Samtidig eldes mange installasjoner, de må vedlikeholdes, modifiseres eller erstattes. Etterspørselen etter kompetanse er svært stor, det er konkurranse om arbeidskraften.


Selskapene strever etter høy regularitet. Alle vil unngå unødvendige nedstengninger, og vedlikeholds- og revisjonsstanser skal være så korte som mulig.

-Presset i bransjen er svært stort, er høy oljepris en HMS-risiko?

-Jeg håper ikke det. I så fall kan vi spørre om også børsen er en HMS-risiko, for det å være børsnotert setter også krav til et selskap. Summen av de påvirkninger et selskap er utsatt for må aldri føre til at det gås på akkord med sikkerheten. Sikkerhet for liv og helse, det ytre miljø og økonomiske verdier må komme først, understreker direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet.


Klarere minimumsnivåer
Mangfoldet og de raske endringene i næringen stiller også nye krav til Petroleumstilsynet. I de tidlige år var de fleste offshorearbeiderne ansatt i operatørselskapet, i dag engasjerer kontraktører 70 prosent av arbeidskraften. Tilsynsobjektene blir andre, og flere.

-Derfor må vi vurdere funksjonaliteten i regelverket. Det kan være behov for klargjøringer. Vi må muligens angi klarere minimumsnivåer, ikke bare gi en veiledning, sier direktør Ognedal.

Ognedal er innledende taler ved HMS-lunsjen under ONS 2008.

Se tidligere omtale og påmeldingslenke til HMS-lunsjen i høyre marg.