Gå til hovedinnhold

Høring – utkast til endring av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer

Petroleumstilsynet foreslår endringer i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer. Høringsfristen er 1.10.2004


Petroleumstilsynet foreslår følgende endringer i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer:
• Ny bestemmelse om melding ved dykkeoperasjoner med mer
• Innarbeiding av direktiv 2001/45/EF- stillaser mv
• Endring av midlertidig forskrift § 50

Det er gjort rede for forslagene i høringsbrevet som finnes på lenken nedenfor. Høringen gjennomføres på vegne av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Eventuelle kommentarer sendes Petroleumstilsynet innen 1.10.2004. Vi ber om at kommentarene i størst mulig grad kanaliseres gjennom hovedorganisasjonene.

Til orientering nevnes at en egen høring av årlige endringer i helse- miljø- og sikkerhetsregelverket for petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen også er tilgjengelig på Petroleumstilsynets internettside.

Høringsdokumenter:
Høringsbrevet
Adresseliste
Utkast til endringer [html] [pdf]

Til orientering:
Arbeidstilsynets høring,
innarbeiding av direktiv 2001/45/EF

Høringsfrist:
Eventuelle kommentarer til høringen sendes Petroleumstilsynet innen 1.10.2004, gjerne elektronisk til e-postadresse: postboks@ptil.no.

Det tas sikte på at eventuelle endringer trer i kraft 1.1.2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Guro Mona Oppen
Tlf 51 87 62 72