Gå til hovedinnhold

Høring - endringer i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer

Petroleumstilsynet foreslår endringer i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (vedlegget). Høringsfristen er 13.2.2006.


Endringene gjelder oppdatering av henvisninger til regelverk fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det vises til høringsbrevet som finnes på lenkene nedenfor.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Guro Mona Oppen