Gå til hovedinnhold

HMS-pris til Torgeir Moan

Pressemelding:
Professor Torgeir Moan har vunnet prisen "The PSA Award". Prisen ble delt ut under HMS-lunsjen torsdag 24. august i regi av Petroleumstilsynet og stiftelsen ONS.


Moan er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har i mange år arbeidet med storulykkesrisiko og er en nasjonal og internasjonal kapasitet i denne sammenheng.

- Professor Torgeir Moan høstet stor anerkjennelse for sine beregninger og anbefalinger knyttet til konstruksjonssikkerhet i etterkant av Alexander L Kielland-katastrofen i 1980, sa direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal da han presenterte prisvinneren.

- Moan har bidratt til og hatt stor innflytelse på bygging av sikrere konstruksjoner på norsk sokkel og andre steder i verden gjennom sitt arbeid for å utvikle norske og internasjonale standarder, fremholdt Ognedal.

HMS-prisen "The PSA Award ble delt ut av statsekretær i Arbeids
og inkluderingsdepartementet, Jan-Erik Støstad.

Bildet i stort format for nedlasting

Ny HMS-pris
HMS-prisen "The PSA Award" er etablert av Petroleumstilsynet i samarbeid med stiftelsen Offshore Northern Seas (ONS) og ble første gang delt ut under HMS-lunsjen. Prisen - en skulptur laget av Nico Widerberg - skal deles ut annethvert år under oljemessen ONS i Stavanger.

- Ulykker og uønskede hendelser berører både menneskene som arbeider i virksomheten og deres familier. Slike hendelser har også innvirkning på selskapenes omdømme, produksjon og økonomi. Dette illustrerer hvor viktig det er å holde et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, understreket Ognedal under prisutdelingen.

Ptil-direktøren pekte også på paradokset i at alvorlige hendelser så ofte får gjennomslag i mediene, mens gode tiltak som bidrar til redusert risiko og at ansatte kan returnere trygt hjem fra arbeid, sjelden får noen oppmerksomhet.

- For å etablere de nødvendige standarder er vi avhengig av nyskapende initiativer av enkeltpersoner, selskaper, andre myndigheter, institusjoner og organisasjoner.

- I samarbeid med ONS har vi derfor innstiftet en pris som har som mål å gi anerkjennelse til særlig fremragende innsats som har bidratt til bedre sikkerhet for arbeidstakerne og til en heving av HMS-standarden generelt.

- Dette fremmer også bærekraften til Norges viktige petroleumsindustri, la Ognedal til, og viste til Petroleumstilsynets sentrale rolle når det gjelder å sette HMS standarden i virksomheten.