Gå til hovedinnhold

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

Petroleumstilsynet inviterer 29. november 2006 til konferanse om HMS-utfordringer knyttet til IKT-utviklingen i petroleumsvirksomheten. Konferansens hovedtema er hvordan IKT-utviklingen i integrerte operasjoner vil kunne påvirke integriteten, påliteligheten og tilgjengeligheten til kontroll- og sikkerhetssystemer i produksjon og boring.


Utviklingen av integrerte operasjoner har ført til økt bruk av åpne systemer og fjerntilgang. Dette gir behov for en mer helhetlig styring av IKT-sikkerhet og HMS.

Konferansen vil fokusere på muligheter og utfordringer som dette medfører for driftsmiljøene innen produksjon, boring og brønnservice. Samspillet mellom driftsmiljøene og systemleverandørene vil også bli vektlagt.

Konferansens målsetting er å skape økt forståelse og bevissthet hos ulike aktører om koblingen HMS, IKT-sikkerhet og integrerte operasjoner. Konferansen har et strategisk og ledelsesorientert perspektiv, hvor styring av samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon i design og drift av systemene står sentralt.

Blant temaene som blir tatt opp på konferansen kan nevnes:

  • Hva kan gå galt? Eksempler på IKT-relaterte sikkerhetsutfordringer og konsekvenser i integrerte operasjoner.
  • Samspillet mellom IKT, HMS og drift - hvordan ivareta en balansert helhet?.
  • Erfaringsoverføring om sikkerhet og fjerndrift fra andre bransjer.
  • Hvordan følge opp koblingen IKT-sikkerhet og HMS i fremtiden?
  • Det menneskelige element i IKT-sikkerhet - venn eller fiende?
  • Erfaringer fra risikovurderinger ved innføring av fjerndrift.
  • Petroleumstilsynets syn på IKT og HMS i fremtiden - hvordan håndtere sikkerhet og usikkerhet?

Vi ønsker deltagelse fra både oljeselskaper, leverandørbedrifter, forsknings- og konsulentmiljøer, forvaltningsorganer og ellers andre som har behov for å forstå hvordan IKT-utviklingen og integrerte operasjoner kan påvirke HMS-relatert risiko i petroleumsvirksomheten .

Det endelige programmet vil bli lagt ut på Ptils hjemmeside 2.oktober 2006. Påmelding vil også være mulig fra denne siden.

Tid: 29. november 2006
Sted: Ptil/ODs lokaler i Stavanger

Dersom du ønsker å delta, eller ønsker å bli tilsendt en lenke til programmet når det foreligger, send en e-post til Anne-Tove.Lunde@ptil.no.