Gå til hovedinnhold

HMS-kunnskap i alle faser

HMS i tidlig fase er et tema som bringer en del utfordringer på banen. Hva er det optimale tidspunktet for å gjøre HMS vurderinger i en utviklingsprosess? Dette var hovedtema under HMS-seminaret i Trondheim 19. mars.


HMS-seminaret i Trondheim var det tredje i en serie på fire som OD i samarbeid med Nito arrangerer i løpet av mars.

Lenker:
">HMS og verdiskaping – fire seminarer
">Internasjonalt samarbeid for bedre sikkerhet (HMS-seminar i Bergen 13. mars)

I Trondheim innledet assisterende direktør i OD, Finn Carlsen, om HMS i petroleumsvirksomheten – betydning, perspektiver og utfordringer. Lenke til presentasjonen (pdf)

Geir Langli, marketingdirektør i Sintef og Mari Blaasmo i Baker Hughes INTEQ, holdt begge innlegg med tema "Petroleumsklyngen - fra forvitring til fornying gjennom innovasjon og kunnskap.

Hvor tidlig er tidlig nok?
Tidlig i en utviklingsprosess har man lite kunnskap om design og løsninger, og dermed lite grunnlag for å gjøre vurderinger. Samtidig er påvirkningsmulighetene større jo tidligere man går i inngripen. Lenger ut i prosessen blir grunnlaget for å gjøre vurderinger bedre, men løsningen låses mer og mer og påvirkningsmulighetene blir mindre og endringskostnadene øker.

Sjefingeniør i OD, Sigve Knudsen, holdt innlegget "HMS i tidlig fase. Hvor tidlig er tidlig nok?" Lenke til presentasjonen (pdf).

Han tok for seg ODs rolle i tidlig fase-prosjekter, føringer i HMS-meldingen, relevante regelverkskrav, viktige HMS prinsipper og noen typiske problemstillinger og rammebetingelser som kan være begrensende i forhold til implementering av HMS på et tidlig tidspunkt.

Den utviklingen vi går mot på sokkelen i dag krever nytenkning og innovasjon. Regelverket tillater det, så lenge man opprettholder et høyt HMS-nivå. Mange viktige premisser for god HMS utvikling legges i tidlig fase, og vi må være i stand til å oppdage mulighetene og integrere HMS-tenkning i hele prosessen fra A til Å.

Kontaktperson OD:
Eldbjørg Vaage Melberg
Senior informasjonsrådgiver