Gå til hovedinnhold

Helhetsperspektiv på HMS

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 fikk særlig rettet søkelyset på det viktige samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon, mener Ptil-direktør og leder av Sikkerhetsforum, Magne Ognedal.


- Sammenlignet med tidligere år var konferansen 13.oktober preget av et enda bredere temaspekter. Samlet bidro foredragsholderne til en dypere forståelse av kompleksiteten i petroleumsindustrien, og nødvendigheten av et helhetlig fokus på HMS, oppsummerer Ognedal Sikkerhetsforums årskonferanse 2005.

Lederen av Sikkerhetsforum er godt fornøyd med arrangementet, som samlet rundt 260 deltakere til HMS-kunnskap og debatt i Stavangers Atlantic Hall.

Konkurranse
- Det er vi svært tilfreds med, tatt konkurranse fra parallelle konferanser i betraktning. Høsten er en aktiv konferansetid, og kanskje bør vi tenke på å legge Sikkerhetsforums til en annen tid på året, sier Ognedal.

Ptil-direktøren har også ønsker for innholdet i tiden som kommer:

Flere innspill
- Jeg synes ikke myndighetsrollen ble godt nok belyst i år - altså myndighetenes bidrag og tiltak i HMS-arbeidet. Det er svært viktig å få innspill på måten vi påvirker og medvirker på, og om vi gjør det på en riktig måte, understreker han. - Dette er altså noe partene kan ha i bakhodet til neste gang, er oppfordringen.

Nye impulser
Om årets bidrag vil Ognedal særlig framheve innlegg fra foredragsholdere utenfor petroleumsindustrien.

- Det er viktig å få impulser fra andre virksomheter. Påminnelser om at arbeidet med prosjektet "Risikonivå på norsk sokkel" (RNNS) har potensial for å bli enda bedre, ble også registrert, sier Ognedal.

- Sikkerhetsforum er referansegruppe for RNNS. Her ser jeg at det er behov for en diskusjon om hvordan Sikkerhetsforum kan engasjere seg i å gjøre prosjektet enda bedre i stand til å måle trender og si noe om framtidig utvikling, legger han til.

Lære av andre og hverandre
Ptil-direktøren understreker også betydningen av å oppdage nye innfallsvinkler, slik foredragsholdere fra andre fagmiljø nettopp bidro til. Han peker videre på årskonferansens betydning som arena for erfarings- og kunnskapsutveksling, og understreker de mange og gode bidragene i dialogsesjonen.

- Jeg tror alle i trepartssamarbeidet kan bli mer nysgjerrige på hva som faktisk skjer i andre bransjer, og hva vi kan lære av dem, slutter han.

Debatt
Flere av deltakerne på Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 fikk dele noen av konklusjonene fra bordene i plenumsdebatten. Det ble likevel ikke plass til alle gode innlegg. I lenkeboksen finner du en samlet oppsummering av de skriftlige bidragene fra gruppesamtalene.

Kontaktperson i Sikkerhetsforum:
Angela Ebbesen
E-post:
angela.ebbesen@ptil.no