Gå til hovedinnhold

Heder og ære til Magne Ognedal på Ledaal

På vegne av Kong Harald V overrakte Fylkesmann Tora Aasland i går Ridderkorset og diplom til Ptil-direktøren, som synlig bevis på utnevnelsen til Ridder av 1. klasse av St Olavs Orden for hans innsats for norsk petroleumsvirksomhet.


Rammen rundt overrekkelsen var kongeboligen på Ledaal. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe var vertinne for et varmt og stilfullt arrangement med gjester fra familie og representanter for lokale og sentrale myndigheter, politikere og partene i næringen.

Fylkesmannens tale
I en personlig tale til Magne Ognedal uttrykte Fylkesmann Tora Aasland stor respekt for hans 40-årige innsats for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsnæringen. 

- Du en av dem som har brakt viktige verdier, basert på fellesskap, god forvaltning, ryddighet, tydelighet og godt og sikkert arbeidsmiljø inn i petroleumsforvaltningen. Du har stått imot de lettvinte løsningene og cowboytenkingen, sa Aasland

Hun trakk fram betydningen av Sikkerhetsforum, hvor en har utviklet et solid og robust trepartssamarbeid tuftet på gjensidig respekt, og understreket at samtlige av Sikkerhetsforums medlemmer har støttet opp om prosessen bak utnevnelsen til Ridder av 1. klasse av St Olavs orden.

Aasland avsluttet sin tale med å vise til mottoet for St Olavs Orden: Ret og Sandhet.

- Mottoet kunne neppe passe bedre på den gjerning du så langt har utført og på de verdier du etterlater deg for petroleumsvirksomhetens framtid.

Les hele talen her

                           
Fylkesmann i Rogaland, Tora Aasland og Magne Ognedal.

Overveldet Ridder
Magne Ognedal uttrykte glede og stolthet over å kunne motta utmerkelsen, og var spesielt glad for at det var partene i næringen ved Sikkerhetsforum som hadde tatt initiativ til dette.

 – Jeg ser samtidig på tildelingen av St. Olavs orden som en heder også til Ptil og alle dem som hele tiden jobber for stadig forbedring av sikkerheten i petroleumsnæringen, sa Ognedal.

Krevende og utålmodig
Knut Thorvaldsen, direktør HMS og drift i Norsk Olje og Gass og medlem av Sikkerhetsforum, talte på vegne av arbeidsgiverrepresentantene på arenaen.

- Alle de tilstedeværende har neppe vært enige i alle Magne Ognedals vurderinger som leder for Ptil. Til det har han vært for krevende og til tider utålmodig. Jeg er imidlertid overbevist om at vi alle er enige om at den kongelige heder og påskjønnelse som du nå har mottatt, er vel fortjent, sa Thorvaldsen.  

Verdens beste Petroleumstilsyn
Fagsjef HMS, Ketil Karlsen, mangeårig medlem av Sikkerhetsforum, og nå leder for IndustriEnergis Europakontor hilste på vegne av fagforeningene i næringen. Han viste til Ognedals uhøytidelig omgangsform som grunnlag for at han er så godt likt av fagbevegelsen.

- Din måte å arbeide på, har vært uløselig knyttet til at vi i dag har verdens beste Petroleumstilsyn og muligens verdens sikreste sokkel. Det vil stå et par store sko igjen når du forlater sjefsjobben i Ptil, sa Karlsen.

Tydelighet og utålmodighet
Tilsynsdirektør Finn Carlsen i Ptil, hilste på vegne av hele Ptil og gratulerte Ptil-sjefen med velfortjent heder. 

- Tydelighet overfor aktørene har preget Ognedals virke gjennom førti år - sammen med kunnskap, strategiske allianser og til en viss grad utålmodighet, sa han.

- Den dyrekjøpte kunnskapen som Ognedal tidlig gjorde som sikkerhetsdirektør i OD i kjølvannet av Alexander L. Kielland-katastrofen har ligget til grunn for hans utrettelige nasjonale og internasjonale engasjement for læring av storulykkene i industrien, sa Carlsen.

Personlig integritet og troverdighet
Avslutningsvis hilste ONS-direktør og tidligere ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland, fra alle de som har stilt seg bak forslagsstillernes søknad om kongelig heder til Magne Ognedal. Sevland viste til den norske modellen, som Ognedal har stilt seg i spissen for.

Sevland ga uttrykk for stor respekt for Magne Ognedal, og understreket Ognedals personlige integritet i all sitt arbeid og hans troverdighet når det gjelder en utrettelig innsats for sikkerheten i næringen.