Gå til hovedinnhold

Håndtering av informasjon om rørkomponenter i dupleks og superdupleks rustfritt stål med kvalitetsavvik

I et likelydende brev til industrien om håndtering av rørkomponenter med kvalitetsavvik konkluderer Petroleumstilsynet (Ptil) med at næringen har satt i gang relevant arbeid med å håndtere dette.


I et likelydende brev 26.3.2009 ba Ptil om tilbakemeldingene på hvordan industrien håndterte informasjon om rørkomponenter med kvalitetsavvik.

Tilbakemeldingene på brevet viser at næringen har satt i gang relevant arbeid med å håndtere avviket.

Svarene dokumenterer også at oppfølgingen av leveranser, både hos operatør/reder, i leverandørkjeden og hos produsent har et betydelig forbedringspotensial.

Det utføres for tiden viktig arbeid med å vurdere og kompensere for den økte risiko som kvalitetsavviket kan medføre fram til det er korrigert. Erfaringskunnskap om saken publiseres og diskuteres i flere sammenhenger, så som i bransjeorganisasjoner, på nettsider og i fagtidskrifter.

Vi forutsetter at selskapene aktivt tilegner seg ny viten om saken og bruker denne lærdom i videre forbedringsarbeid, og generelt gjør tiltak for å sikre kvalitet i alle leveranser.

Likelydende brev