Gå til hovedinnhold

Halvårstall for hendelser med storulykkespotensial

Petroleumstilsynet har besluttet å publisere halvårstall for hendelser med storulykkespotensial. Materialet er innhentet i forbindelse med prosjektet "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel" (RNNS), og omhandler første halvår 2005.


Lenke: Halvårstall

Vi gjør oppmerksom på at tallmaterialet ikke er analysert, og at det kan bli endringer i forbindelse med videre kvalitetssikring. Eventuelle trender og utviklingstrekk vil først kunne leses ut av den endelige RNNS-rapporten.

Prosjektet "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel" ble igangsatt i 1999/2000. Målet er å utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Resultatene blir presentert i årlige rapporter.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064