Gå til hovedinnhold

"Grønn sjø-dag"

En "grønn sjø-dag" ble arrangert i Oljedirektoratet 12. mai 2000. De eksisterende FPSOene i Norge ble presentert med vekt på "grønn-sjø"-beregninger, modelltester, tiltak mot "grønn sjø", hendelser og gjennomført og planlagt forskning på området.


Presentasjonene ble gitt av alle norske operatører av FPSOer, HSE, PGS og Marintek. Den vedlagte rapporten inneholder de gitte presentasjonene og gir en oppsummering av diskusjonen under møtet. Navn på deltakere og kopi av visittkort er ikke tatt med i denne Internett utgaven av rapporten. Ta kontakt med Oljedirektoratet ved saksbehandler Gerhard Ersdal ved behov for mer informasjon.