Gå til hovedinnhold

Grenseløs industri eller klare tålegrenser?

Hvilke forestillinger har vi om grenser, og hva kan bli konsekvensene av å flytte på rammer vi er vant med å forholde oss til? Sjefsingeniør i Petroleumstilsynet, Eirik Bjerkebæk, vil få både grenser og tålegrenser i petroleumsindustrien på bordet under Sikkerhetsforums årskonferanse 2005.


- Grenser i arbeidslivet oppfattes subjektivt, altså ulikt fra person til person, og forskjellig fra bedrift til bedrift. Grenser er alle de rammene vi til daglig omgir oss med - som arbeidstakere, arbeidsgivere, bedrifter og næring, sier Bjerkebæk- moderator for sesjonen "Om grenser og grenseløshet i petroleumsindustrien."

Mister makt
- Aktuelle eksempler på grenseflytting er når tidligere lovpålagt innflytelse til arbeidstakermedvirking blir overført til avtaleverket. Tilsvarende når det forventes at ansatte arbeider flere timer i uka og til høyere pensjonsalder, eller hvis det innføres nye driftsformer som krever mobilitet og legger begrensninger for valg av bosted. Grenser blir også flyttet på når teknologien åpner for at deler av den daglige petroleumsvirksomheten på sokkelen kan kontrolleres fra andre steder, forklarer han.

Vinn-vinn
Bjerkebæk framholder at diskusjonen om grenseflytting i stor grad vil være knyttet til en vurdering av balansen mellom ulike parters behov.
- Å ville flytte på grenser er imidlertid et nødvendig utgangspunkt for utvikling. Vi må gjøre endringer for å overleve, både som næring og samfunn. Det dreier seg altså om hvordan rammene skal forskyves, og hvem som skal få bli med på å gjøre det. Med andre ord om hvordan vi i størst mulig grad kan gjøre grenseflyttingen til en vinn-vinn-situasjon, understreker han.

Menneskers yte- og tålegrenser er også det professor emeritus Holger Ursin ved Universitetet i Bergen vil utdype i sitt foredrag, "Grenseløst arbeid". Ursin er internasjonalt anerkjent for sine bidrag til forståelsen av hvordan vi reagerer på stress, og for bidrag til brobygging mellom fagområdene psykologi og biologi/medisin.

Forestillingenes makt
- Hva gjør folk syke, hva synes vi er greit av omstillinger, og hvilken makt kan selve forestillingene om grenseflytting ha? Nyere forskning viser at forventningseffektene er sterkere enn vi kanskje har vært villige til å erkjenne, sier Bjerkebæk. Under overskriften "Grenseløse driftskonsepter i en virtuell virkelighet" vil seniorrådgiver Roy Ruså, Petoro, ta opp bedriftenes behov for endring og grenseflytting - både sett fra et arbeidstaker,- bedrifts,- og samfunnsperspektiv.

Mer robust
Espen Løken fra FAFO vil i sitt innlegg ha fokus på grenser ut ifra personlige interesser og behov, kollektive gruppeinteresser og rammer for næringsvirksomheten - nasjonalt som globalt.
- Ragnar Rosness fra SINTEF avslutter med å ta for seg hvordan man kan gjøre risikostyringen mer robust i organisasjoner som endres, sier Bjerkebæk.

Stor oppslutning
Så langt har over 240 deltakere meldt seg på Sikkerhetsforums årskonferanse 2005, deriblant en rekke sentrale HMS-ledere, fagfolk og hovedverneombud/koordinerende hovedverneombud fra industrien.
Årets konferanse har satt perspektiver for framtidas HMS i høysetet, og går av stabelen torsdag 13.oktober i Atlantic Hall, Stavanger.

Kontaktperson i Sikkerhetsforum:
Angela Ebbesen
E-post:
angela.ebbesen@ptil.no