Gå til hovedinnhold

Granskningsrapport etter hendelse på Melkøya 30. januar

Petroleumstilsynet har gjennomført en gransking etter at et betongelement veltet over en vogn med to gassflasker (acetylen og oksygen) i fabrikkområdet på Melkøya 30. januar i år. Granskingen påviser brudd på regelverket, og vi har bedt Statoil om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert.


Granskingsgruppens faglige vurdering av hendelsen er at potensialet for en alvorlig ulykke med personskader som følge, var til stede. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne hendelsen fått et forløp som kunne fått alvorlige konsekvenser for de personene som oppholdt seg i nærheten. Seks personer var direkte involvert i operasjonen. Dessuten var det et ukjent antall tilfeldig passerende i nærheten.

Ptil konkluderer med at årsaken til hendelsen var at et betongelement ikke var tilstrekkelig sikret under riving av brannvegg ved en brakkerigg. Det er avdekket følgende avvik:

  • Det ble ikke gjennomført sikker jobb analyse (SJA) for den aktuelle operasjonen.
  • To gassflasker var plassert innenfor risikoområdet.

Det er også identifisert observasjoner med forbedringspotensial.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064