Gå til hovedinnhold

Granskingsrapport etter brannen på Åsgard B 15.10.2005

Lørdag 15. oktober 2005 oppstod det brann i varmeveksleren til en hovedkraftgenerator på Åsgard B på Haltenbanken. Petroleumstilsynet har gransket hendelsen. Årsaken til brannen var lekkasje av olje i en av rørsløyfene i varmeveksleren.


15.10.2005 kl. 1145 fikk Petroleumstilsynet varsel fra Statoil om brann på Åsgard B. Oljen antente etter at generatoren var stengt ned. Brannbekjempelse og beredskapstiltak fungerte tilfredsstillende. Brannen medførte ingen personskader og kun mindre materielle skader.

Gjennom vår granskingen har vi blant annet identifisert følgende avvik fra regelverket:

  • Brann i området ble ikke detektert av flammedetektorer, kun manuell observasjon.
  • Nordlige og vestlige flater av eksoskanal kunne ikke nås med tilgjengelig manuelt brannbekjempelsesutstyr. 6 slangelengder måtte skjøtes til nærmeste hydrant i M 70 og en hensiktsmessig oppstillingsplass for mobil brannkanon måtte improviseres.
  • Vedlikeholdsprogrammet har ikke vært hensiktsmessig utformet slik at det kompenserte for svakheter i design og konstruksjon. Skaden i varmeveksleren har ikke oppstått plutselig, men utviklet seg over tid som en følge feil i design/konstruksjon og ytre påvirkning i form av tilført varme og vibrasjoner i eksoskanal.

Vi har oversendt vår granskingsrapport til Statoil 3.2.2006 og har hatt et møte med selskapet 23. mars for å gjennomgå blant annet utførte og planlagte tiltak etter denne brannen.

 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064