Gå til hovedinnhold

Gransking etter utslipp av hydraulikkolje i Barentshavet

Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensingstilsyn (SFT) gjennomførte en felles gransking av utslippet av hydraulikkolje fra Eirik Raude 12. april 2005. Statoil og Ocean Rig ble i etterkant av hendelsen pålagt å gjennomføre tiltak for å hindre denne typen utslipp. Selskapene ble informert om våre funn og konklusjonene av granskingen, og vi er tilfreds med tiltakene som ble implementert.


Den formelle, endelige rapporten etter det felles tilsynet foreligger nå. Den offentliggjøres ved ferdigstillelse - i tråd med Ptils praksis.

Årsaken til hendelsen var lekkasje fra en hydraulikkslange. Lekkasjen medførte utslipp av om lag 1000 liter hydraulikkolje til sjø. Hydraulikkslangen som sprang lekk er plassert under innretningen og knyttet til BOP-gaffelen (BOP carrier).

Eirik RaudePtil og SFT fant det hensiktsmessig å gjennomføre en felles gransking av utslippet. Statoil og Ocean Rig foretok parallelt sin egen gransking av hendelsen.

Myndighetenes gransking avdekket to avvik fra krav i petroleumsregelverket og åtte observasjoner med forbedringspotensial.

Avvikene gjelder vedlikeholdssystemet og -rutinene om bord på Eirik Raude. BOP-gaffel der lekkasjen skjedde er definert som kritisk utstyr, men vedlikeholdssystemet angir ulik prioritet for arbeid på utstyret. Systemet tillot også at korrigerende arbeidsordrer ble lagt inn uten angitt prioritet. Forholdene er blitt rettet.

SFTs faglige vurdering av utslippet tilsier at det ikke har hatt miljømessige effekter av betydning.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54064