Gå til hovedinnhold

Gransking etter uønsket hendelse på Songa Dee avsluttet

Petroleumstilsynet har gransket en uønsket hendelse ved kortslutning i et fordelingsskap på boreinnretningen Songa Dee 29. september 2006. Dette var en hendelse med alvorlige personskader, og potensial for ytterligere personskader eller dødsfall. Petroleumstilsynet ser alvorlig på hendelsen, og har i granskingen avdekket flere avvik.


Hendelsen inntraff mens innretningen, som er drevet av Stena Drilling, arbeidet for Norsk Hydro på Troll feltet.

Vår konklusjon er at det har vært mangelfull prosjektstyring av arbeidet, og har i tillegg identifisert manglende rutiner for planlegging og gjennomføring av slikt arbeid. Vi har påvist 6 avvik fra petroleumsregelverket.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no