Gå til hovedinnhold

Gransking etter hendelse med personskade på Stena Don

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking etter en hendelse med personskade 6. juni 2009 på Stena Don. Under et løft ble en person truffet i nakkeregionen av et stigerør som løsnet og falt ned i boreområdet.


Hendelsen inntraff kl. 09.05 mens den flyttbare boreinnretningen var i aktivitet på StatoilHydro-opererte Åsgard Smørbukk Sør i Norskehavet. Ptil ble varslet av StatoilHydro kl 10:37.

Personen som ble truffet, ble fløyet med helikopter til St. Olavs hospital i Trondheim.

Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på nettstedet vårt.

Ptils gransking rettes primært mot reder (Stena Drilling), men det må også avklares hvordan eier og eventuelt produsent av utstyret har ivaretatt sine forpliktelser.

I tillegg til å utføre en egen gransking, har politiet i Kristiansund bedt Ptil om bistand i sin etterforskning av hendelsen.

,
E-post: |