Gå til hovedinnhold

Gransking avsluttet: Omfattende varsel om pålegg etter Snorre A-hendelsen

Pressemelding:
- Ved marginalt andre omstendigheter kunne gassutblåsingen på Snorre A ført til en storulykke med tap av mange liv. Vi konkluderer med at hendelsen ikke skyldes tilfeldigheter, men gjennomgående svikt i Statoils planlegging, prosedyrer og vurderinger, sier direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet (Ptil).


Ptil har nå avsluttet granskingen av den undersjøiske gassutblåsingen på Snorre A 28. og 29. november 2004. Totalt har rapporten avdekket 28 avvik fra regelverket og flere punkter med forbedringspotensial.

Det konkluderes med at alle avvikene ville vært fanget opp og korrigert dersom barrierene* hadde fungert - og at det er ytterst sjelden så mange barrierer svikter i ulike faser av en operasjon.

Ptil er sterkt kritisk til at den omfattende svikten ikke ble registrert og at feilene ikke ble rettet før brønn P-31 kom ut av kontroll og gassutblåsingen var et faktum.

I forbindelse med konklusjonene i rapporten varsler Ptil et omfattende pålegg til Statoil, med utgangspunkt i fire gjentagende avvik:

  • Manglende etterlevelse av styrende dokumentasjon
  • Manglende vurderinger av samlet risiko
  • Mangelfull ledelsesinvolvering
  • Brudd på krav til brønnbarrierer

I varselet om pålegg bes operatøren om å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for aktiviteter som kan avdekke årsakene til de avvikene granskingsrapporten har gjort rede for.

Statoil skal i forlengelsen av denne tiltaksplanen presentere resultater av gjennomførte tiltak - samt en plan som viser hvordan selskapet skal måle effekten av tiltakene.

Industrien må lære
- Utblåsingen på Snorre A markerer en dyster hendelse i norsk oljehistorie. Vi kunne her opplevd en tragedie med tap av menneskeliv, skader på miljøet og større tap av materielle verdier enn hva hendelsen faktisk førte til, sier Ognedal.

- Vår granskingsrapport må ikke bare gjennomgås grundig av Statoils organisasjon. Hele industrien bør sette seg detaljert inn i materialet og arbeide bevisst for å ta lærdom av hendelsen på Snorre A.

* Barrierer: Regelverket krever tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer som både skal hindre at alvorlige hendelser oppstår (sannsynlighetsreduserende) og/eller at de eskalerer (konsekvensreduserende).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
Tlf: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no