Gå til hovedinnhold

Gransking avsluttet etter hendelse med alvorlig personskade på Deepsea Bergen

Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket hendelsen 28. februar i år der en person fikk alvorlige klemskader på den flyttbare innretningen Deepsea Bergen. Vi har under granskingen avdekket flere avvik fra regelverket.


Lenke: Ptil gransker hendelse med alvorlig personskade på Deepsea Bergen

Under aktiviteter på boredekket fikk en person klemskader i bryst og buk ved arbeid fra en tilkomstplattform på taket av borekabinen. Hendelsen inntraff mens Deepsea Bergen (foto) var i aktivitet på Volundfeltet.

Deepsea Bergen

Arbeidet var å sette på festearrangement på gitter på borebu, samtidig som manipulatorarm (LRA, lower racking arm) ble brukt for å klargjøre kjerneborestreng for neste brønnoperasjon. Skaden oppstod da personen ble klemt mellom rekkverket på tilkomstplattformen og bakkant av manipulatorarmen som ble operert.

Den skadete ble fløyet til land med SAR-helikopter. Personen fikk alvorlige skader på indre organer og brudd på kragebein og ribbein. Han måtte opereres for skader på hovedpulsåre, men sannsynligheten for varige fysiske skader er liten. Granskingsrapporten fastslår at hendelsen hadde et stort potensial for tap av liv.

Vi har under granskingen blant annet avdekket fem avvik fra regelverkskrav (se granskingsrapporten):

  • Mangelfull ledelse, risikoforståelse og risikovurdering
  • Mangelfull planlegging, tilrettelegging og utføring
  • Mangelfull kommunikasjon 
  • Mangelfulle prosedyrer og instruksjoner
  • Mangelfull etterlevelse av prosedyrer og instruksjoner.

Vi har bedt Odfjell Drilling om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert innen 1.9.2009.

I tillegg til å gjennomføre egen gransking, har vi bistått politiet i deres etterforskning.

Journal 2009/237

,
E-post: |