Gå til hovedinnhold

Gransking av uønsket hendelse med fallende gjenstand på Stena Don

Under klargjøring til oppstart av boreaktivitet på Åsgardfeltet onsdag 30.5.2007, falt et hydraulisk verktøy med en vekt på ca. 790 kg ned på usikret område på boredekk om bord på innretningen Stena Don. Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket hendelsen. Vi har i granskingen avdekket både regelverksavvik og svakheter på teknisk utstyr og i prosedyreverk.


Verktøyet ("Casing Guide Head") var lagret ca 5,5 meter over boredekket og kun sikret med én kjetting i øyebolter. Øyebolter er ikke utformet for å brukes til sikring.

Hendelsen førte ikke til personskader eller større materielle skader. Det var ingen personer til stede på boredekk da hendelsen inntraff. Dersom utstyret hadde truffet personell, kunne utfallet vært fatalt.

Under granskingen har vi identifisert avvik og forbedringspotensial innenfor følgende systemer/barrierer som kunne forhindret ulykken:

  • Teknisk løsning (fra leverandøren).

  • Dokumentasjon (fra leverandøren).

  • Risikovurdering av utstyr som ankommer riggen.

  • Arbeidsbeskrivelser og prosedyrer.

  • Tilsyn, inspeksjoner av utstyret.

  •  

Granskingen har også vist avhengighet mellom de forskjellige barrierene der svakhet i for eksempel dokumentasjon fra leverandøren medfører at prosedyrer og arbeidsbeskrivelser ikke blir tilstrekkelig gode.

Avvikene relateres til svikt hos produsenten av boreutstyret (National Oilwell Varco) og hos rederen (Stena Drilling AS).

Vi har bedt Stena Drilling AS (Stena) om en redegjørelse for hvordan avvikene og identifiserte forbedringspunkter vil bli fulgt opp.

Videre har vi bedt Stena om en plan for hvordan erfaringer fra hendelsen vil bli kommunisert i næringen slik at tilsvarende hendelser kan unngås i fremtiden.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064