Gå til hovedinnhold

Gransking av brønnspark på Valhall DP

10. desember 2003 inntraff det et brønnspark i brønn 2/8-A-8 B på boreinnretningen på Valhallfeltet (Valhall DP, bildet). En uke senere oppsto det en ny situasjon i samme brønnen med tap av brønnkontroll og trykkoppbygging i ringrom. Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket hendelsene.


Granskingsrapporten er oversendt BP Norge AS (BP) 16.9.2004.

Lenke til granskingsrapporten (utdrag) >>

Vi har bedt BP om selskapets vurdering av påviste avvik og observasjoner innen 15. oktober 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no