Gå til hovedinnhold

Gransker hendelse med alvorlig personskade på Deepsea Bergen

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking etter en hendelse med alvorlig personskade på Deepsea Bergen 28. februar 2009.


Deepsea BergenEn person fikk klemskader i bryst og buk ved arbeid fra en tilkomstplattform på taket av borekabinen. Skaden oppstod da han ble klemt mellom rekkverket på tilkomstplattformen og bakkant av manipulatorarmen som ble operert. Personen ble fløyet til land med SAR helikopter.

Ptils granskingsgruppe på tre personer reiste ut til Deepsea Bergen (bildet) samme dag som hendelsen inntraff. Målet for granskingen er blant annet å klarlegge hendelsenes forløp, omfang og potensial, og vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingsgruppen skal utarbeide en granskingsrapport som vil bli publisert på Ptils nettsted.

Deepsea Bergen er en flyttbar boreinnretning (Aker H3-rigg) bygget i 1983 som eies av Odfjell Drilling AS. Innretningen fikk myndighetenes samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001, og var i aktivitet på Volundfeltet da hendelsen inntraff.

,
E-post: |