Gå til hovedinnhold

Gransker fallhendelse på Kvitebjørn

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking etter en alvorlig fallhendelse på Statoil-opererte Kvitebjørn 4. juli. Et borerør på over 900 kilo falt 26 meter og landet i en container. Ingen personer ble skadet.


Kvitebjørn (kilde: Statoil)Hendelsen på Kvitebjørn (bildet) skjedde i forbindelse med kranarbeid på boredekket

Rørbiten på 917 kilo glapp ut av gripekloa og falt ned i ikke-avsperret område.

Det var ikke mennesker i nærheten da ulykken skjedde.

Ptil besluttet dagen etter å iverksette gransking av hendelsen, som vi karakteriserer som svært alvorlig.

Vi bistår parallelt politiet i deres etterforskning av saken.

Operatøren Statoil gransker også hendelsen på Kvitebjørn.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064