Gå til hovedinnhold

Goliat fortsatt stengt

Petroleumstilsynet (Ptil) har i dag hatt møte med Eni Norges ledelse angående Goliat. Eni Norge har besluttet at produksjonen skal holdes stengt fram til tiltak er gjennomført og til ledelsen og arbeidstakere er enige om at innretningen kan drives forsvarlig.


Operatøren har i fredagens møte orientert Ptil om det pågående arbeidet etter strømstansen 26. august og planene for den totale gjennomgangen av sikkerhetssituasjonen på innretningen. Statoil, som rettighetshaver på Goliat sammen med operatøren Eni Norge, deltok også på møtet.

-  Vi er komfortable med at innretningen fortsatt holdes stengt, og svarene vi har fått fra Eni Norge så langt, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Eni Norge skal orientere oss om de sikkerhetsmessige forholdene på innretningene før produksjonen på Goliat startes opp igjen. Vi vil ikke spekulere i tidspunkt for oppstart, sier Myhrvold.