Gå til hovedinnhold

God HMS-kultur - mer enn atferd og holdninger

HMS-kultur kan ikke begrenses til fokus på holdninger og atferd. Selskaper med god HMS-kultur demonstrer et kontinuerlig, kritisk og omfattende arbeid med både teknisk sikkerhet og forbedring av styrende systemer, i tillegg til mellommenneskelige og atferdsrettede tiltak.


Gjennom en rekke møter med næringen - senest under Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger 14. september - blir det fremholdt at HMS-kultur innebærer fokus på den enkeltes atferd og holdninger. Dette ensidige fokuset hos enkelte aktører på norsk sokkel bekymrer Petroleumstilsynet.

Kravet om god HMS-kultur er nedfelt i regelverket for petroleumsvirksomheten (Rammeforskriften paragraf 11). Petroleumstilsynet har blant annet gjennom temaheftet "HMS og Kultur" (se lenkeboks) klargjort en del forventninger til petroleumsnæringen på bakgrunn av dette regelverkskravet.

Vi har lagt stor vekt på - både i temaheftet og i alle våre foredrag og møter med næringen - å understreke at selskaper med god HMS-kultur demonstrerer et kontinuerlig, kritisk og omfattende arbeid med både teknisk sikkerhet og forbedring av styringssystemer, i tillegg til de mer mellommenneskelige, atferdsrettede tiltakene de måtte ha.

Under Sikkerhetsforums årskonferanse kom det også for dagen en skepsis til myndighetenes og næringens vektlegging av god HMS-kultur, fordi dette kan gå på bekostning av HMS-forhold knyttet til teknisk sikkerhet og styringssystemer.

Dersom det var slik at regelverkskravet om HMS-kultur innebar et ensidig fokus på atferd og holdninger, ville en slik bekymring være forståelig. Petroleumstilsynet har imidlertid andre og langt mer omfattende forventinger knyttet til kravet om god HMS-kultur.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Elisabeth Lootz,
HMS-kultur-prosjektet
E-post: elisabeth.lootz@ptil.no