Gå til hovedinnhold

Globalt nettsted for HMS-forskning i petroleumssektoren

Petroleumstilsynet har på vegne av myndighetsforumet ICRARD utviklet nettstedet www.icrard.org. Nettstedet inneholder en global oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten. I tillegg tilbys en unik søkemotor som kun leter etter HMS-relevant informasjon på utvalgte nettsteder.


- Olje- og gassvirksomheten er blant de mest internasjonale som fins, med store internasjonale selskaper som opererer i flere land. Samtidig foregår det masse spennende forskning og utviklingsarbeid i de enkelte land på HMS-området. Vårt mål er å bidra til at denne kunnskapen blir gjort kjent på tvers av landegrensene, og ICRARD-nettstedet er en effektiv kanal for å få dette til, sier Øyvind Tuntland, fagdirektør i Petroleumstilsynet og Norges representant i ICRARD.

ICRARD (International Committee on Regulatory Research and Development) ble etablert i 1994 som en arena for å dele informasjon og erfaringer innen HMS-forskning i petroleumsvirksomheten. Initiativet ble tatt av myndighetene i USA, Canada, Storbritannia og Norge, og gjennom årene har flere lands myndigheter blitt med i samarbeidsforumet.

På ICRARD-årsmøtet 2003 ble det vedtatt å etablere et eget nettsted for å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på informasjonsflyten. Oljedirektoratet - etter 1. januar 2004 Petroleumstilsynet - påtok seg å utvikle et slikt nettsted og drifte dette i to år.

Etableringen av www.icrard.org er finansiert gjennom øremerkede prosjektmidler fra daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD), bevilget som følge av forslag til HMS-tiltak i Stortingsmelding nr 7 - 2000-2001 ("HMS-meldingen").

Fri flyt av kunnskap
www.icrard.org har primært informasjon om HMS-relaterte forsknings- og utviklingsprosjekter i USA, Canada, Storbritannia og Norge. Nettstedet vil imidlertid bli supplert med relevant innhold fra de øvrige medlemslandene, som inkluderer Brasil, Mexico, Nederland, Australia og New Zealand.

I tillegg inneholder www.icrard.org informasjon om ICRARDs kontaktpersoner samt lenker til relevante myndigheter, forskningsprosjekter og -institusjoner i hvert enkelt medlemsland.

Ved større nyheter innen den petroleumsrelaterte HMS-forskningen vil det bli publisert artikler om dette på ICRARD-nettstedet. Det er mulig å registrere seg som abonnent, slik at man blir varslet per e-post når slike artikler publiseres. All informasjon publiseres kun på engelsk.

www.icrard.org inneholder informasjon om forsknings- og utviklingsprosjekter innen en rekke fagområder, blant annet boring og brønn, konstruksjonssikkerhet, transport/logistikk, human factors, arbeidsmiljø og utfordringer knyttet til ytre miljø. Fagdirektør Øyvind Tuntland understreker at mange forsknings- og utviklingsprosjekter har relevans også for andre sektorer enn petroleumsvirksomheten, og at nettstedet er ment å ha en bred målgruppe som inkluderer forskningsmiljøer, myndigheter og industri.

Unik søkemotor
Rosinen i www.icrard.org - pølsa er den avanserte søkemotoren som er innstilt slik at den kun indekserer utvalgte nettsteder i de enkelte medlemsland. Søkemotoren gir dermed en rask og effektiv oversikt over hva som er gjort innen forskning på det aktuelle feltet man søker informasjon om, med tilhørende informasjon om kontaktpersoner, tilknyttede forskningsmiljøer/prosjekter etc.

På lanseringstidspunktet er 21 nettsteder inkludert i søkemotoren, og flere nettsteder vil fortløpende bli indeksert.

Søkemotoren understreker dermed ICRARDs slagord: "Sharing information - connecting people".

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:

Øyvind Tuntland
Fagdirektør og norsk representant i ICRARD
E-post: Oyvind.Tuntland@ptil.no