Gå til hovedinnhold

Gjensidig aksept av sikkerhetsopplæringen i Nordsjø-bassenget

1. november trer en ny avtale om sikkerhets- og beredskapsopplæring rundt Nordsjø-bassenget i kraft. Avtalen gjør det lettere for ansatte i petroleumsvirksomheten å jobbe på tvers av sokkelgrensene samtidig som kravene til sikkerhetsopplæring i hvert enkelt land blir ivaretatt.


Sikkerhetsmyndigheter rundt Nordsjøbassenget har over lengre tid jobbet for å finne praktiske løsninger for gjensidig aksept av ekvivalent sikkerhets- og beredskapsopplæring. Dette arbeidet har resultert i en felles myndighetsstrategi (se lenkeboks) og til en avtale mellom oljeselskapsorganisasjonene.

For å oppnå denne avtalen har Oljeindustriens landsforening (OLF) sammen med sine kolleger i Storbritannia, Nederland og Danmark sammenlignet kravene til sikkerhetsopplæring i de respektive landene. Analysen konkluderer med at det er langt færre avvik enn tidligere på grunn av utviklingen som har skjedd i de ulike land.

Kun et fåtall avvik er vurdert som sikkerhetskritisk, det vil si avvik fra læringsmål. Eksempler på ulikheter i krav mellom Norge og Storbritannia er at UK ikke har krav til førstehjelpsopplæring, benytter en annen redningsdrakt og ikke har redningsstrømpe på de fleste av deres treningssentra. På bakgrunn av denne analysen har olje- og gassindustrien definert nødvendig tilleggsopplæring når en ansatt går fra en sokkel til en annen.

Resultatet ivaretar hensynet til effektivitet uten å gå på akkord med det Norge mener er nødvendig opplærings- og treningsstandard.

Sikkerhetsmyndighetene arbeider videre blant annet for at en tilsvarende avtale skal kunne utvikles for personell som arbeider på flyttbare innretninger og som har en sikkerhets- og beredskapsopplæring som følger IADC-standard.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, pressekontakt
Telefon: 51 87 67 59
E-post: ole-johan.faret@ptil.no