Gå til hovedinnhold

”Gi oss sikkerheten tilbake!” - Erfaringer fra prosjektet ”Lagånd og sikkerhet”

Forsker Ellen Ramvi holdt dette foredraget under konferansen om HMS-kultur i Stavanger 27. og 28. september.


  • Legge vekt på at den enkelte skal føle seg som en kompetent medarbeider hvor hans erfaringer blir tatt alvorlig, og hvor den enkelte føler seg ansvarlig for resultatet av sikkerhetsarbeidet.
  • Det krever også en innstilling fra ledelsen om at sikkerhetsarbeid er viktig, ut fra motivasjonen om at de i første rekke bryr seg om den enkeltes sikkerhet.
  • Det må legges til rette for større åpenhet og dialog i kollegafellesskapet. Det være seg alt fra å ta opp noe av mer personlig karakter til konkrete jobberfaringer.
  • Det må med andre ord legges til rette for at en i større grad benytter samtalen som redskap. Vi tror første skrittet på veien er å hjelpe formennene til større kompetanse når det gjelder å bruke samtalen som redskap. Formannen er en nøkkelperson, og har store muligheter til å påvirke arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet for operatøren. I dag preges utøvelsen av rollen i for stor grad av tilfeldigheter (egenskaper, erfaringer). Formannen har mulighet til å styrke den reflekterte atferden (hos seg selv og operatørene).
  • HMS møtet egner seg ikke for dialog, det må skapes ”rom” for dette. Det vi trenger er en arena for å snakke om det vi ikke snakker om, det som ikke lar seg styre, det som ikke lar seg fange i en regel eller i en prosedyre. Konstruktive lag må ha enighet om felles oppgaver og utfordringer, og de må kunne ta opp problemer på et tidligst mulig tidspunkt, tørre å snakke åpent om disse. Vi tror formennene er nøkkelpersoner når det gjelder å lede slike samtaler mellom operatørene. I samtalen må søkelyset rettes på undringen, refleksjonen, på hvordan arbeidstakeren kan forstå det arbeidet han utfører, det samarbeidet han inngår i. I samtalen vekkes den enkeltes nysgjerrighet og interesse, også nysgjerrighet og interesse for hva som kan være risikoen i enhver situasjon en befinner seg i. La meg bare minne om uttalelsen: ”Jeg har satt mentalt strek. En mister evnen til å vurdere risiko.”

Overskriften på dette innlegget var : Gi oss sikkerheten tilbake!

Hvordan gis de ansatte tilbake eierskapet og (dermed) engasjementet i sikkerhetsarbeidet?
Vi tror det dreier seg om å hjelpe den enkelte til å komme i kontakt med egne følelser, tanker og reaksjoner igjen. Det er helt nødvendig for å kunne la seg engasjere og bli mer sensitiv. Som igjen er helt nødvendig for å få ”HMS i hjertet”.

Vi må derfor legge til rette for at den enkelte får være eller utvikle seg til å bli, en mer kompetent utøver av faget sitt. På den måten motvirkes det vi kaller automatisert atferd, og styrkes den reflekterte.

I praksis dreier det seg om å legge til rette for en åpnere og mer systematisk dialog og refleksjon omkring praksis, der både tanker og følelser blir vektlagt.