Gå til hovedinnhold

Gassco fikk pålegg som varslet

Med bakgrunn i en rekke uønskete hendelser på Kårstøterminalen (bildet) fikk Gassco AS (Gassco) i mars 2005 et varsel om pålegg. Etter en gjennomgang av selskapets tilbakemelding har vi gitt pålegg som varslet.


I det siste har vi registrert en rekke uønskete hendelser på gassanlegget på Kårstø. Dette har vært en bekymringsfull utvikling både med hensyn til antall hendelser og kritikalitet.

Vi har gjennomgått Gasscos svar på vårt varsel og har gitt påleggene som varslet.

Lenker:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064